Gekend zijn

visie 2013-2017

SAMENHUIS ERNAAST

Moge God je zegenen met onbehagen

over gemakkelijke antwoorden,

halve waarheden

en oppervlakkige relaties,

zodat je diep in je hart mag leven.

Moge God je zegenen met boosheid

over onrecht,

onderdrukking

en uitbuiting van mensen,

zodat je mag werken voor gerechtigheid, vrijheid en vrede.

Moge God je zegenen met tranen

om te huilen voor hen die lijden

aan pijn, verwerping, honger en oorlog,

zodat je je hand uit mag strekken om hen te troosten

en om hun pijn in vreugde te veranderen.

En moge God je zegenen met genoeg dwaasheid

om te geloven dat je verschil kunt maken in de wereld,

zodat je dat kunt doen waarvan anderen beweren

dat het niet gedaan kan worden.

 

1. Samenhuis Ernaast is…

Een woongroep van 7 volwassenen en 3 kinderen (januari 2013) in de Rotterdamse Millinxbuurt. Twee panden van vier verdiepingen zijn samengevoegd en onderverdeeld in diverse appartementen, studio’s of slaapkamers en een gemeenschappelijke woonkamer/keuken, tuin en dakterras.

Samenhuis Ernaast staat op een centrale plaats in de Millinxbuurt, met uitzicht op de speeltuin.

2. Het ontstaan van Samenhuis Ernaast

Aanleiding

Het idee om een woongroep te beginnen, is in januari 2009 ontstaan in een kleine christelijke huisgemeente in de Millinxbuurt. De ervaring van een aantal jaar leven in de Millinxbuurt, leerde dat er soms een zwaar beroep op ons gedaan kan worden. Het werd, met name voor de vrouwen, steeds zwaarder om dit te combineren met de behoeften van het gezin. Maar wat nu als we dit samen zouden kunnen doen?

Motivatie

In een woongroep kunnen we de krachten bundelen en samen sterker staan, terwijl het toch heel huiselijk blijft, geintegreerd in ons eigen dagelijks leven. Want naast alle officiële hulpverlening, projecten en activiteiten, heeft de Millinxbuurt behoefte aan gewone bewoners. Gewone mensen met de tijd, wil en mogelijkheden om goede buren en vrienden te zijn. Wij willen graag die gewone mensen zijn, geïnspireerd door het voorbeeld van Jezus, die naar de aarde kwam om bij ons te wonen en zichzelf aan ons te geven.

Aanloopproces

Al snel kwamen er enthousiaste mensen bij, anderen moesten door omstandigheden afhaken. Binnen een jaar ontstaat er een groep van ongeveer 10 personen (volwassenen en kinderen), die samen op zoek gaan naar een geschikt pand. We ontdekken dat de lege panden in de Millinxstraat van de gemeente Rotterdam zijn en als kluswoning aangeboden worden. We gaan met de gemeente in gesprek en zij wil het pand wel aan ons kwijt.

Intussen discussieren we over de vormgeving van de woongroep. Dit resulteert in een eerste visiedocument (juli 2010) en een naam: Samenhuis Ernaast. ‘Ernaast’ omdat we naast de mensen willen staan, een naaste willen zijn.

In maart 2011 richten we bij de notaris ‘Vereniging Samenhuis Ernaast’ op en schrijven we ons in bij de Kamer van Koophandel. Deze vereniging wordt de rechtspersoon die het pand gaat kopen. En op 21 december 2011 is het dan zo ver: de sleuteloverdracht bij de notaris!

Klussen, klussen, klussen

Met behulp van een architect maken we een heel nieuwe indeling van het huis, waarbij we voortaan een centraal trappenhuis hebben en het huis verdelen in appartementen en kamers van verschillende grootte. We voeren duizenden kilo’s puin af, breken muren door, vervangen balken en lateien. Alle kozijnen worden vervangen en overal komt dubbel glas. Vervolgens leggen we nieuwe leidingen aan en werken alles weer netjes weg achter gipswandjes. Zwaar, maar wat geeft het een voldoening! En: het beste groepsproces dat we ons kunnen wensen.

Wonen

In december 2012 is het dan eindelijk zover: de bovenste twee verdiepingen zijn zover klaar, dat we kunnen verhuizen! Sommige bewoners nog op een tijdelijke kamer, omdat hun eigen onderkomen nog niet klaar is. We verwachten in de tweede helft van 2013 het hele Samenhuis in gebruik te kunnen nemen.

3. Organisatie: Vereniging Samenhuis Ernaast

Het beheer van Samenhuis Ernaast is ondergebracht in Vereniging Samenhuis Ernaast. De volwassen bewoners van het Samenhuis zijn allemaal lid van deze vereniging. Drie leden worden aangewezen als voorzitter, penningmeester en secretaris. Bij het lid worden, wordt het actuele visiedocument ondertekend en de intentie uitgesproken om zich voor minimaal 2 jaar (singles) of minimaal 5 jaar (gezinnen) toe te wijden aan het Samenhuis.

4. Financien

Er rust een hypotheek op het pand, die door alle leden gezamenlijk betaald wordt. Ook alle andere lasten worden door de leden gedragen.

Voor buurtactiviteiten kunnen samen met de buren subsidies aangevraagd worden (bijv. Opzoomeren). Voor specifieke projecten worden fondsen aangeschreven.

5. De Millinxbuurt

Samenhuis Ernaast staat open voor de bewoners van de Millinxbuurt (Tarwewijk, deelgemeente Charlois, Rotterdam). Een buurt die over het algemeen niet hoog scoort met positieve eigenschappen (score sociale index 2012: 4,4 / score veiligheidsindex 2012: 5,5). De bevolking van de Tarwewijk bestaat voor meer dan 60% uit allochtonen van niet-westerse afkomst (2003). Naar schatting ligt dit percentage in de Millinxbuurt nog hoger.

Veel bewoners zijn hier min of meer toevallig terecht gekomen omdat ze woonruimte zochten en hier vonden. Vrijwel niemand heeft er bewust voor gekozen om hier te wonen. Volgens de Sociale Index is de helft van de bewoners niet tevreden met hun wijk. Op buurt- en wijkvergaderingen lijken gevoelens van frustratie bij bewoners te overheersen; ze hebben het gevoel dat er niet werkelijk naar hen geluisterd wordt.

De problemen zijn divers: hoge werkloosheid, een laag inkomen, weinig of slecht Nederlands spreken en/of lezen, veel snelle doorverhuizers, eenzaamheid. Er is een kleine kern van betrokken (soms gefrustreerde) buurtbewoners die er soms al heel lang wonen; anderen hebben niet het gevoel goede contacten met hun buren te hebben, waarbij taal- en cultuurverschillen een extra hindernis kunnen zijn.

6. De visie van Samenhuis Ernaast

Samenhuis Ernaast is een op de buurt gericht en gastvrij gemeenschapshuis in de Rotterdamse Millinxbuurt.

Leven en werken volgens Presentie

In onze manier van leven en werken laten we ons leiden door de theorie van Presentie. Een korte omschrijving van Presentie:

Een praktijk waarbij de zorggever zich aandachtig en toegewijd op de ander betrekt, zo leert zien wat er bij die ander op het spel staat – van verlangens tot angst – en die in aansluiting dáárbij gaat begrijpen wat er in de desbetreffende situatie gedaan zou kunnen worden en wie h/zij daarbij voor de ander kan zijn. Wat gedaan kan worden, wordt dan ook gedaan. Een manier van doen, die slechts verwezenlijkt kan worden met gevoel voor subtiliteit, vakmanschap, met praktische wijsheid en liefdevolle trouw. (bron: www.presentie.nl)

Voor de bewoners van Samenhuis Ernaast betekent dit onder andere dat we onze prioriteit leggen bij het investeren in relaties in de buurt (met kinderen, jongeren, vrouwen, verslaafden, etc.) en zo vanuit onze eigen kracht én kwetsbaarheid een kettingreactie in gang zetten van helpen en geholpen worden, aansluitend bij de belevingswereld van de ander.

Een organische, persoonlijke manier van werken, die dan ook van Samenhuizer tot Samenhuizer sterk kan verschillen. Zo heeft de een zich ten doel gesteld om van alle kinderen in de buurt ten minste de naam te kennen, een ander zoekt in de speeltuin contact met andere moeders. Er zijn ideeen om een straatbarbecue te organiseren en de dichtstbijzijnde moskee te bezoeken.

De gemeenschappelijke huiskamer/keuken is bedoeld als laagdrempelige ontmoetingsplek, met ons en andere buren. Mensen worden persoonlijk uitgenodigd voor bijvoorbeeld een maaltijd, spelletjesavond of voetbal kijken. Er is tijd en aandacht voor het spontane en onverwachte.

Geinspireerd door Jezus

We worden hierin geinspireerd door Jezus, die de hemel verliet om mens te worden zoals wij. Ook van ons vraagt het soms moed om iedere keer weer de drempel van ons eigen comfortabele huis over te stappen. Met een open hart, om onbevooroordeeld te leren kijken met de ogen van de ander.

Deel van een gemeenschap

Voor onszelf ligt de betekenis van het Samenhuis vooral daarin, dat we elkaar praktisch helpen, stimuleren, bemoedigen en kritisch bevragen op motivatie en manier van doen.  Waar we kunnen leren delen, in voor- en tegenspoed, in kennis, geld, tijd, liefde en netwerk. Waar we leren vertrouwen, creatief consuminderen en elkaar verdragen. Volhouden in tijden van strijd en crisis. Een warm, veilig en levendig thuis, waar we samen kunnen bidden, lachen, huilen, ruzie zoeken en het weer goed maken.

Bescheidenheid als methodisch beginsel

Bij alle doelen en activiteiten hanteren we bescheidenheid als methodisch beginsel: niet de andere buurtbewoners vervangen, geen leiding geven, eer en trots niet op onszelf af laten stralen, maar op de buurt en de buren.

Het betekent ook dat we ons niet willen verliezen in het opzetten van allerlei projecten. We willen het simpel houden, omdat juist in het eenvoudige, alledaagse grote waarde verborgen ligt. Hallo zeggen, een verjaardagscadeautje, een glimlach, een onbevooroordeelde houdingen en een luisterend oor.

Dat alles in het besef dat wij er ook wel eens naast zitten, met al onze goede bedoelingen (en misschien soms dat zelfs wel eens niet).

Wederkerigheid en respect

Mensen zijn niet hetzelfde als hun problemen of vaardigheden. We willen mensen kennen, niet alleen hun eventuele probleem. En omdat geven een beter gevoel geeft dan ontvangen, willen we niet alleen zelf geven, maar ook de ander daartoe de gelegenheid geven. Zodat de sociale weegschaal doorslaat naar wederkerigheid en wederzijds respect.

Stadsoase: een groene buurt

We dromen van een overvloed aan bomen, planten en bloemen in de Millinxbuurt. Te beginnen bij onze eigen (dak)tuin en een groene Samenhuisgevel. Wat zou het mooi zijn als de Millinxbuurt een groene stadsoase wordt.

Mensen en dromen

Wat zouden we graag een glimlach zien stralen op het gezicht van ieder die we ontmoeten. Omdat ze weer durven dromen, durven huilen, durven doen. Omdat ze iets voor een ander kunnen doen. Omdat we net samen een klus hebben geklaard. Wat zou het geweldig zijn als innerlijke gebrokenheid weer geheeld kan worden, als voorheen onontdekte bloemen openbloeien.

Wij zijn dankbaar als wij, als Samenhuis Ernaast, daar een bescheiden rol in mogen spelen.

7. Doelstellingen voor 2013-2017

1e jaar (2013/2014): Exposure als basis van de Presentie[1]

2e jaar (2014/2015): Kennen en gekend worden

3e jaar (2015/2016): Jouw pijn is mijn pijn, onze pijn

4e jaar (2016/2017): Verbinden, samenwerken, verwonderen

8. Evaluatie

We vergaderen standaard 1x in de 2 weken, waarbij we de vinger aan de pols houden.  Om de vier jaar wordt een nieuw visiedocument/beleidsplan opgesteld, waarbij de evaluatie van de afgelopen vier jaar een grote rol zal spelen. Voorafgaande aan de evaluatie vragen we betrokken buurtbewoners naar hun mening.

9. Communicatie

Volg ons op twitter:  www.twitter.com/samenhuis

Word vrienden op facebook: samenhuis

Lees onze blogs op: www.samenhuis.nl (incl. pagina’s met meer achtergrondinformatie)


[1] Ontleend aan: Andries Baart, Een theorie van de presentie, uitgeverij Lemma bv, Den Haag, 2006, 3e druk

One Response

  1. Hoi lieve mensen,
    Ik ben trots op de verhalen en de tijd en energie die jullie op internet erin gestoken hebben
    Liefs Adeleida

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *